Oproep lesgevers

      Geen reacties op Oproep lesgevers

Archieven zitten in de lift. Zowel binnen het erfgoedlandschap als binnen alle mogelijke soorten administraties groeit het bewustzijn dat een goed beheerd archief een meerwaarde kan betekenen. Daardoor is ook de vraag naar cursussen gestegen. Een aantal bibliotheek- en bestuursscholen en provinciale vormingsinstellingen bieden op regelmatige basis lessenreeksen archiefbeheer aan. Maar ook VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen, Heemkunde Vlaanderen, Archiefbank Vlaanderen, Culturele Biografie Vlaanderen en aanverwante instellingen organiseren regelmatig opleidingen. Dit verhoogde aanbod aan cursussen impliceert ook een verhoogde vraag naar lesgevers. Het Universiteitsarchief en het FAAD worden regelmatig in dit kader gecontacteerd. Op dit moment kunnen we daar zelden een adequate oplossing voor bieden.

Wellicht zijn er onder de FAAD-leden wel een aantal mensen die nog een beetje tijd in hun agenda over hebben. Bij elke aanvraag voor een lesgever alle leden aanschrijven om op de ‘vacature’ te wijzen, is echter niet de juiste werkwijze. Niet alleen worden heel wat leden dan ‘gespamd’ met mails waar ze geen boodschap aan hebben, bovendien weten we dan ook niet of de aanvragers al dan niet geholpen werden. Daarom willen we graag een databank van potentiële lesgevers onder de FAAD-leden aanleggen. Op het bijgevoegde enquêteformulier vind je dan ook een vraag naar je interesse in het eventueel geven van cursussen.

We willen hier ook nog bij vermelden dat we grosso modo een onderscheid kunnen maken in twee types lesgevers die gezocht worden. Enerzijds is er soms vraag naar experten binnen een specifiek domein van de archivistiek. Anderzijds zoekt men vaak iemand om de basisprincipes van het archiveren uit te leggen. Het gaat hier dan meestal om heemkundige kringen of andere verenigingen die graag wat praktische tips in verband met bijvoorbeeld het archiveren van hun verenigingsarchief willen horen. Voor sommige opdrachten komen mensen die nog geen jarenlange ervaring hebben dus ook in aanmerking.

Het FAAD zal hierbij enkel optreden als ‘doorgeefluik’. Op het moment dat we gecontacteerd worden met een vraag voor lesgevers, geven we de gegevens van de mensen die in de lesgevers databank opgenomen werden door. Daar houdt onze taak dan ook op. De aanvrager kan dan contact opnemen met de potentiële lesgever zodat alle praktische regelingen rechtstreeks tussen lesgever en aanvrager kunnen verlopen. Sommige organisatoren voorzien een vergoeding voor de lesgevers, in andere gevallen gaat het dan weer om vrijwilligerswerk. Ook die afspraken maken de lesgevers rechtstreeks met de organisatoren, zonder tussenkomst van het FAAD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *