Geen reacties op

Op de FAAD studiedagen van 2005 en 2006 werd aan de aanwezigen gevraagd een kort evaluatieformulier in te vullen. Uit de formulieren van 2005 bleek dat er toen te weinig tijd voor discussie overbleef. Voor de studiedag van 2006 opteerden we er dan ook voor om een spreker minder in te plannen. Uit de evaluatieformulieren bleek dat de aanwezigen het eens waren met die keuze.

Een steeds weerkerend probleem is het tijdstip van de studiedag. Het grote probleem hierbij is dat meningen van de FAAD-leden op dit punt wel heel erg verschillen. Velen vinden een studiedag op een zaterdagvoormiddag prima. Anderen zouden het graag op een weekdag zien. Het is inderdaad interessant de studiedag tijdens de werkuren te volgen, maar niet iedereen krijgt zo makkelijk toestemming voor het volgen van studiedagen. En een vakantiedag opnemen om de FAAD- studiedag te volgen, zal voor de meeste FAAD-leden toch echt een brug te ver zijn. Er wordt ook wel eens gevraagd om wat later te starten maar evenzeer zijn er vragen om op tijd te starten zodat het op het middaguur afgelopen is. Sommige mensen zouden de studiedag liever uitgespreid over de hele dag zien, anderen dan weer niet. Je ziet het, we zullen er nooit in slagen om een tijdstip te vinden dat voor iedereen perfect is. Gezien de meer dan behoorlijke opkomst van de FAAD-leden op de studiedagen van de afgelopen jaren, gaan we er echter vanuit dat de planning op zaterdagvoormiddag een relatief goed compromis is om aan de noden en wensen van iedereen te voldoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *